Privacyverklaring Online Ondernemers Visie
April 2023

Hieronder lees je hoe er met jouw persoonsgegevens wordt omgaan. Dat doe ik uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

1. Over mij
Online Ondernemers Visie
Bezoekadres: Kerkstraat 1B
8501 DA Joure
KvK nummer: 02087043 

Vragen of een verzoek indienen
studio@onlineondernemersvisie.nl

2. Persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens worden verwerkt.

Ik verwerk (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je.
a. Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
b. Voor- en Achternaam
c. Vestigingsadres en Postadres (eenmanszaken en VOF’s)
d. KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)
e. E-mailadres
f. Telefoonnummer (vast en mobiel)
g. Skypenaam (indien van toepassing)
h. Social media accountnamen
i. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s)
j. Portretten (wanneer je Gravatar gebruikt bij reacties)

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?
Bovenstaande persoonsgegevens heb ik van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen (social media).

3. Doeleinden
Om deze redenen worden de persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de
doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Reacties
Als je een reactie op onze website achterlaat, onder een blogpost of een recensie bij een product, dan wordt je naam verwerkt en misschien je portretfoto wanneer je gebruik maakt van Gravatar. Dit laat ik in principe oneindig staan, tenzij de blogpost of het product van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij mij indient.
Er is een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door mij of een derde, op jouw reactie.

Contact
Heb je contact met mij opgenomen, per telefoon, e-mail, contactformulier, WhatsApp of social media, dan heb ik van jou gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op jouw bericht.
Heb je contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via het persoonlijke account van Marjan zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerken we de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in mijn gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we ik beter kan helpen en beter prioriteiten kan stellen.

Nieuwsbrief
Ik verstuur je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij mij bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen.
Ik bied onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Je gegevens worden voor dit doeleinde bewaard, totdat
je je hebt uitgeschreven.

Offertes
Vraag je een offerte op, dan verwerk ik je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Ik bewaar offertes 8 jaar. Het is namelijk mijn wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaar ik de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Overeenkomst
Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen zijn soms je gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en heb ik gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens verwerk ik dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Dossiers
In sommige gevallen hebben we te maken met dossiers en verwerk ik ook gegevens van personen die geen contact met mij hebben opgenomen, maar die bijvoorbeeld een wederpartij zijn van mijn klanten. Ik verwerk dan met name gegevens die nodig zijn voor het contact en ik bewaar alle e-mails, brieven en gesprekken.
Deze zijn nodig voor het dossier en de afhandeling van een geschil (in de vorm van een schikking of soms een gerechtelijke procedure). Deze gegevens bewaren we in elk geval totdat er een onherroepelijke beslissing is of zolang als nodig is vanwege een geldende verjaringstermijn.

Facturatie
Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is.
Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen heb ik een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken.
Ik heb mijn belang, bijvoorbeeld het belang om mijn eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan ik de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om mijn doel te bereiken en mijn gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

4. Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens

Ik deel jouw gegevens met de volgende derden, waaronder verwerkers:
• Hosting van onze website
• WordPress
• CRM systeem
• Boekhouder
• Mailservers
• Telefoondiensten
• Betaaldiensten
• Bezorgdiensten

Doorgifte derde landen
Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.
Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Jouw rechten
Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via marjan@marjanschmitvisser.com

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

7. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Social media
Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• Twitter
• Pinterest

Google Analytics
Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. Ik heb alle gegevens geanonimiseerd.

YouTube
Ik embed mijn eigen YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.
Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Gravatar
Als je een reactie op onze website achterlaat, kun je met Gravatar daar een foto van jezelf bij laten plaatsen.
Het privacybeleid van Gravatar vind je hier.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links
Op mijn website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

8. Wijzigingen
Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren.
Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren.
Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Kan ik je ergens mee helpen?